archiv II. > Archiv III. > Život s bohy: lidé, místa a neznámé světy (výstava v Britském muzeu)
Kristina Žantovská

Život s bohy: lidé, místa a neznámé světy (výstava v Britském muzeu)

Koncept Jilla Cooka, kurátora výstavy Living with gods: peoples, places and worlds beyond v Britském muzeu, vycházel z hypotézy, podložené výzkumem archeologických nálezů, že lidská společnost, která by nevěřila v neviditelné spirituální síly, na světě neexistuje.
Nálezy předmětů, které zjevně neměly praktický účel, vedly k vysvětlení, že se vztahují k pradávné potřebě člověka existovat v souladu s universem, s tím, co ho přesahuje, čemu nerozumí, v čem se může cítit ztracený a osamocený.
Soubor „artefaktů“ na výstavě se vztahoval k mytologii, legendám i víře v nejrůznější božstva a rituálům, které je provázejí, a které se liší v tom, v jakých životních podmínkách a kultuře vznikly, existovaly a existují. Lampy, oltáříky, svícny, sošky zvířat, bohů i mytických postav, amulety, oblečení, ozdoby, náramky, masky atd., prostě věci, týkající se každodenního života milionů lidí na celé planetě. Řekla bych předměty praktikované víry, mnohdy zcela privátní, bez církví, chrámů a kostelů a bez kněží a jiných strážců víry, čili bez ideologie.
A právě v tom byl koncept výstavy jedinečný. Nedíval se na víru optikou náboženství a církví, ale ani takzvaného vysokého umění. Nevysvětloval, v co lidé věří, ale jak, čili prostřednictvím čeho, věří. Jak se člověk privátně nebo spolu s ostatními vztahuje k transcendentní existenci.
/…/

celý text najdete v čísle