archiv II. > Archiv III. > Politika ve virálním světě

Politika ve virálním světě

Ne vždy jsou významné vědecké objevy či originální interpretace přírodních i sociálních jevů výsledkem aplikace přísné metody na empirický materiál. Neboť nezřídka se stane, že změnu paradigmatu může způsobit náhoda či dokonce omyl při výpočtu a organizaci dat. I v takovém případě však zásadní, třebaže negativní roli hraje lidský faktor. Protože je však dnes vědecký výzkum stále více závislý na technologiích, je již mnohem pravděpodobnější, že důležitý objev vzejde z poruchy přístroje či chybného počítačového programu. A právě něco takového se stalo v norském Ústavu pro sociální vědy (Institutt for samfunnsvitenskap) na univerzitě v Oslu. Při konečné redakci textu, který byl věnován kritickému posouzení díla Maxe Webera a detailně se zabýval zejména jeho známou přednáškou Politika jako povolání, se do tohoto souboru v počítači na různých místech vkopíroval text jiný, populárním způsobem informující o původu a současném stavu epidemie koronaviru. Ukázalo se však, že tato nechtěná kontaminace jednoho druhým stvořila zcela originální pohled na fungování politiky ve věku médií a sociálních sítí. Proto byl tento text vzápětí – bez uvedení jména autora – publikován s nepatrnými stylistickými korekcemi v odborném měsíčníku Sociální vědy dnes (Samfunnsvitenskap i dag). Zásadní části tohoto článku uvádíme v překladu
/…/

celý text najdete v čísle