archiv II. > Archiv III. > Vypustit duši za letu (tři cirkusy na Jatkách)
Kateřina Veselovská

Vypustit duši za letu (tři cirkusy na Jatkách)

Pravidelní návštěvníci pražských Jatek78 jsou zvyklí na ledacos: občas na ně někdo vychrstne kýbl vody, tu a tam jim nad hlavami praskají mýdlové bubliny, často jsou zváni k interakci přímo na jeviště. Své publikum tu neustále překvapují jak soubory domovské scény, tak zahraniční hosté, povětšinou světové špičky nového cirkusu. Kdyby před branami holešovické tržnice postávali vyvolávači, mohli by s klidem používat okřídlené „uvidíte, co jste ještě neviděli“. Pro dramaturgii tří zahraničních představení sezony 2017/2018 – Respire, 100% CirkusTrygve vs. a Baby – to platí v dobrém i v kontroverzním slova smyslu.
V každé z inscenací vystupuje mužská dvojice, v každé najdeme prvky klauniády, v žánru se ale přeci jen liší. Dramaturgie Jatek dlouhodobě ukazuje pestrost nového cirkusu v mnoha jeho disciplínách, v tomto případě jde hlavně o pohybové divadlo, klasickou akrobacii a moderní pantomimu. Nepotřebuje k tomu nutně výpravné produkce, zaměřuje se častěji na komorní kusy. Jednou z osvědčených značek je českému publiku známé italsko-švýcarské duo Cie Circoncentrique. Alessandro Maida a Maxime Pythoud přivezli opět inscenaci s názvem Respire, čili doslova „dýchej“ – a diváci při jejich akrobatických výkonech místy opravdu zapomínali údivem dýchat. /.../
100% CIRCUS je oproti tomu kontemplativnější, filozofičtější tvar. Fyzická akce má intelektuální přesah, zároveň je ale inscenace plná ironie, odstupu a montypythonovského humoru. Tématem je zkoumání možností lidského těla, jejich souvislost s nastavením mysli a křehká rovnováha při fyzické interakci dvou lidí. Julien Auger a Mikkel Hobitz Filtenborg jsou nastrojení jako východní mniši, v první scéně slyšíme z nahrávky rozhlasový hovor na téma buddhismus. Host pořadu konstatuje, že 50% zvířat dýchá pod vodou a že myšlenkou dokážeme ovládat vše – a to je pro inscenátory výzva ke kverulantství a zároveň nastolení tématu limitů fyzického těla. Filtenborg v mžiku noří hlavu do kbelíku s vodou, publikum v duchu odpočítává. Pochopitelně nevydrží déle, než je obvyklé, zadýchán se vynořuje. V kontrastu s tímto „bojem o život“ slyšíme na pozadí klidné hlasy diskutérů přesvědčených o síle vůle. Přepínání mezi komentářem a akcí a obsahový kontrast jednoho vůči druhému je jeden z častých prvků inscenace. Čím je ale fyzické konání náročnější, tím více se dostává do popředí, tím větší pozornost je na něj upírána. A v průběhu večera je skutečně co obdivovat. /.../
Poslední ze série inscenací z kategorie „to jste ještě na Jatkách neviděli“ je experimentální klauniáda světově známého mima Trygve Wakenshawa nazvaná Trygve vs a Baby proto, že partnerem umělce je téměř po celou dobu představení skutečné dítě, jeho vlastní syn Phineas. Inscenace měla premiéru v srpnu 2017, kdy bylo Phineasovi 13 měsíců. Od té doby se tvar stále vyvíjí, jak se mění chápání dítěte a jeho schopnost interakce s rodičem před velkým množstvím cizích lidí. Sledovat jeho krůčky směrem k vypointované scéně je zábavné a frustrující zároveň.
Nejde tu o nějaké občasné zapojení dětského herce v předškolním věku, který by se tu a tam prošel po prknech oblastního jeviště v roli kralevice. Řeč je o skutečně velmi malém dítěti, jehož kognitivní dovednosti se teprve rozvíjejí a pokynům rodiče často (dle viděného) tak úplně nerozumí.
Trygve Wakenshaw se snaží zkoumat platnost okřídleného rčení, že „děti a psi na jeviště nepatří“, a jeho inscenace tuto starou pravdu nicméně spíše potvrzuje. Ne nutně kvůli ochraně zdravého vývoje batolete (autorka nemá patřičný vhled do vývojové psychologie), ale z čistě percepčních důvodů. Přítomnost dítěte na jevišti totiž skutečně odvádí pozornost od klaunských výstupů a vlastně od jakékoliv akce, o kterou se snaží dospělý. Dokonce i když dítě na jevišti zrovna není, stále napjatě očekáváme, odkud zmateně nebo stydlavě přicupitá (či přicupitá-li vůbec). /.../

celý text najdete v čísle

Cie Circoncentrique: Respire, námět a režie Alessandro Maida a Maxime Pythoud, Cie Circoncentrique (Itálie, Švýcarsko), 2011.
Mikkel Hobitz Filtenborg, Julien Auger:
100% Circus, 100% Circus (Francie), 2015.
Trygve Wakenshaw a Ana Mirtha Sariego:
Trygve vs a Baby, Trygve Wakenshaw / Aurora Nova (International), 2017.