archiv II. > Archiv III. > Vstupujte po potlesku (Spitfire Company mezi inscenací a instalací)
Kařina Veselovská

Vstupujte po potlesku (Spitfire Company mezi inscenací a instalací)


Způsobně zarovnané plastové židličky v hledišti Paláce Akropolis mohou jen sotva evokovat výstavní prostor pro současné umění, připraví obecenstvo spíš na tradiční kukátkový divadelní zážitek. Galerii připomínají jen bílé podstavce, na které budou v šestnácti výjevech postupně umisťována rozličná umělecká díla. Jak odhalujeme funkci piedestalů, začínáme chápat koncept. Pozvolna dešifrujeme jednotlivé divadelní obrazy a skládáme je do katalogu obrazů fyzických. Po skončení divadelní části se otevírá vernisáž. Dozní potlesk, rozsvěcují se světla. Nyní je možno si výstavu prohlédnout z blízka.
Spitfire Company dlouhodobě experimentuje s jevištní formou, princip propojování divadelní akce s hudební produkcí, tancem a výtvarnou instalací byl využit už v přechozích inscenacích, zejména pak v „koncertním“ tvaru Constellations I. (Before I Say Yes).x/ A stejně jako v Constellations se tu rozvíjí téma snění a touhy. Zatímco „konstelace“ ale neměly až tak privátní charakter, inscenace nazvaná Fragmenty milostných obrazů je minimalistickou intimní výpovědí a pravděpodobně také vzájemným vyznáním ústřední dvojice Spitfire Company, uměleckých i životních partnerů Petra Boháče a Miřenky Čechové.
Základní tvar tvoří sled různě dlouhých výjevů interpretujících umělecká díla, které Boháč a Čechová vlastní, nebo si je vypůjčili. Jsou mezi nimi kresby, malby, fotografie, plastiky, ale také videa či šperky. S většinou z nich pojí tvůrce této specifické výstavy osobní vztah, jak dokládá také doprovodný elektronický katalog. Materiál neobsahuje díla samotná, ale právě příběhy setkávání a osobních napojení. I když je tento klíč pro výběr interpretovaných děl (jako ostatně u jakékoliv jiné výstavy) silně subjektivní, vše je domyšleno s kurátorskou pečlivostí a smyslem pro koncepci. /…/

celý text najdete v čísle

Petr Boháč, Miřenka Čechová: Fragmenty milostných obrazů, Bezhlaví z.s. / Spitfire Company, Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, 2017

x)  O inscenaci psala Karolína Plicková v článku Těkavý tanec očních zřítelnic (SAD 1/2017).