archiv II. > Archiv III. > Společenstvo vlastníků
Jiří Havelka

Společenstvo vlastníků

Předsedkyně: Takže podle prezenční listiny jsme s přehledem usnášeníschopní, pojďme se tedy prosím pustit do prvního bodu… seznam bodů k projednání jste všichni dostali do mejlu anebo…
Horváthová: Já žadnej mejl nemám…
Předsedkyně: …anebo do schránky…
Horváthová: Já ve schránce nic takovýho neměla…
Předsedkyně: To není možné, házeli jsme to skutečně všem…
(Předsedkyně se podívá na manžela.)
Zahrádka: Všem…
Horváthová: Já tady mám jen tu tabulku s vyúčtováním…
Kubát: Votoč si to prosimtě.
(Horváthová si otočí papír, najde seznam bodů. Procházková se rozesměje.)
Horváthová: No jo, to nemůžete takhle mást, to musí bejt na dvou papírech, já na to vůbec nejsem připravená teďka…
Roubíčková: Podle stanov musí být pozvánka na schůzi SVJ doručena a vyvěšena nejméně 15 dní před konáním schůze SVJ všem členům SVJ…
Předsedkyně: Dole na nástěnce je to vyvěšeno už nejméně měsíc…
(Předsedkyně se podívá na manžela.)
Zahrádka: 38 dní.
Horváthová: No tak jsem si toho nevšimla no…
Nitranský: Ale to je vaše chyba, paní Horváthová.
Horváthová: Já nemůžu za to, že je ta nástěnka tak hnusná, v tý by se nevyznalo ani prase… když to dělal Miloš, tak to bylo jak…
Kubát: Prosimtě mlč!
Nitranský: Si kupte brejle…
Horváthová: Co jste říkal?
Nitranský: Nic, pardon…
Předsedkyně: Prosím, nezasekněme se zase ještě před prvním bodem…
Horváthová: Já mám právo vědět, co jste říkal…
Nitranský: Říkal jsem, že si máte koupit brýle…
Horváthová: A co jste tím myslel?
Nitranský: No že si máte koupit brýle…
Švec: Máma má doma plno brejlí a už je nepoužívá, já vám ňáký dám…
Horváthová: Ale to si nedělejte škodu…
Švec: Tak já vám dám tyhle, vona je nechala v sanitce…
(Švec dokončil další buchtu. Procházková se rozesměje.)
/…/

celou hru najdete v čísle