archiv II. > Archiv III. > Buňka veškerenstva
Jakub Škorpil

Buňka veškerenstva

Text Petry Hůlové Buňka číslo představuje na repertoáru Studia Hrdinů tematický pandán mnohem slavnějšího a oceňovaného Truhláře Majera… Davida Zábranského (bodoval mj. i v Cenách divadelní kritiky za rok 2016). Oba autoři se ironicky dotýkají tématu češství, oba ohledávají cosi, co by snad, vyjádřeno trochu nadneseně, šlo označit za kořeny české identity, a konečně: jak Zábranský, tak Hůlová nešetří sarkasmem na účet novodobých elit a „zlaté mládeže“ za niž považují zejména tzv. hipstery. Podobné jsou si oba texty i formálně. Ačkoli Hůlová nevolí vysloveně monologickou formu, ani ona nepředpisuje „běžné dialogy“, spíš několik monologů, občas paralelních. Stejně jako Zábranského (anti)hrdina, i tři protagonistky Buňky číslo rády hovoří a ještě raději se poslouchají, takže je divák konfrontován s verbalizovanými proudy vědomí, které (možná více než v Truhláři…) těkají od tématu k tématu a míchají veřejné se soukromým. Přesto se však obě inscenace výrazně liší formou, což je dáno především rozdílnými naturely režisérky Kamily Polívkové a dua Jan Horák a Michal Pěchouček.
/…/ O něco uzavřenějším dojmem působí jiná inscenace stejného tvůrčího kolektivu – Pár vzkazů veškerenstvu, jejímž podkladem je stejnojmenný text Wolframa Lotze. Úmyslně píšu podkladem, protože Horák s Pěchoučkem využívají stejný dramaturgický princip jako v případě Buňky; také tato inscenace spíše jen „reaguje na motivy“ předlohy. Lotzovy texty, psané napůl vážně, napůl ironicky, jako typická „postdramata“, jsou na první pohled přetržité, plné odboček, vracejících se motivů a nejrůznějších autorských schválností6). Ve skutečnosti však jde o dosti pečlivě, jakkoli třeba nekauzálně a netradičně, konstruovaná dramata, v nichž se celek kolážovitě skládá ze zdánlivě nahodilých součástí a působí spíše atmosférou, či základním pocitem než jasným sdělením.

celý text najdete v čísle

Petra Hůlová: Buňka číslo, režie Jan Horák a Michal Pěchouček, Studio Hrdinů, 2017.
Wolfram Lotz:
Pár vzkazů veškerenstvu režie J.Horák a M.Pěchouček, Studio Hrdinů, 2017