archiv II. > Archiv III. > Dekonstrukce bílého muže (Elfriede Jelinek "Na královské cestě")
Barbora Schnelle

Dekonstrukce bílého muže (Elfriede Jelinek "Na královské cestě")

Jednou z nejočekávanějších německojazyčných premiér minulé divadelní sezony byla rozhodně nová hra Elfriede Jelinek s názvem Na královské cestě (Am Königsweg), kterou autorka svým osobitě manickým, vysokofrekvenčně asociativním stylem napsala bezprostředně po zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Ten byl pro ni samozřejmě vynikající inspirační základnou, neboť splňuje veškerá klišé světa, jejž Jelinek kritizuje – světa bílých machistických mužů, kteří se s naprostou samozřejmostí pohybují v oblasti rasistických výroků, dehonestují ženy, okázale staví na odiv homofobii a zakládají si na narcistním vystupování. /…/
Názvem Na královské cestě Jelinek záměrně pracuje s mnohoznačností tohoto označení. Královská cesta již od antiky reprezentuje nejlépe vydlážděnou a také nejkratší cestu do jednotlivých částí města či země. Legenda tvrdí, že toto označení poprvé použil Euklides v odpovědi na otázku krále Ptolemaia I., který se ho ptal, zda neexistují v geometrii lehčí cesty k pochopení komplexních zákonů této vědy. Euklides tehdy odvětil, že žádná královská cesta neexistuje, tedy žádná jednoduchá, přímá a bezbolestná. Královská cesta je ale taky osudovou cestou, z níž není úniku, cestou, na níž Oidipus nutně narazí na svého otce Láia a neúmyslně ho zabije.
Mýtus o Oidipovi je ostatně jedním z nosných sekundárních pramenů hry Na královské cestě, kde Jelinek pracuje s citáty ze Sofoklovy tragédie. Morovou ránu, která se šíří Thébami, aplikuje autorka na současnost zamořenou balastem štvavých mediálních sloganů a frází nabízejících jednoduchá řešení. Je to Oidipus, který se považoval za krále osvoboditele a který se ukázal jako původce všeho marasmu. „Není Oidipus krásným symbolem? Nevinný výrobce slibů… Zdání, že se něco dá změnit, však klame, je konec,“ dočteme se u Jelinek v textu, který zdánlivě postrádá veškerou naději na záchranu tohoto světa a svou bezútěšností patří k jejím nejtemnějším a nejprivátnějším dílům. Oslepený Oidipus, který je vyhnán a nevyslyšen, hovoří také jejím vlastním hlasem. /…/

celý text najdete v čísle

Elfriede Jelinek: Na královské cestě, režie Falk Richter, Deutsches Schausspielhaus Hamburg, 2017
Elfriede Jelinek:
Na královské cestě, režie Stephan Kimmig, Deustsches Theater Berlin, 2018