SAD 6/2020

Miroslav Petříček
REALITA A PRAVDA FIKCE

         Reinhart Koselleck: Fikce a historická realita

Karel Haloun
BURGUNDSKÝ SEŠIT

pravda a lež na cestách – díl pátý

Petr Fischer
PASTI NA ČAS

listy dokumentární – díl pátý       

Marty Balin
BECKETT FOREVER                 


Marie Zdeňková
DALŠÍ REŽIJNĚ-SCÉNOGRAFICKÉ TANDEMY

Michal Hába a Adriana Černá, Vojtěch Bárta a Jana Hauskrechtová, Daniel Špinar a Lucia Škandíková, Michal Pěchouček a Jan Horák         

Eliška Raiterová
CHOUTKY NA PODIVNÉ LOUTKY
(V ALFREDOVI VE DVOŘE)
Safírová hlava, připravili Tomáš Procházka, Pavel Kopřiva, Robert Smolík, Leoš Kropáček a Janek Rous, Handa Gote research & development, 2014; Upír na Koštofránku, dramatizace, režie a loutky Robert Smolík, Škrobotník, Šlundra a Šibrová, 2017; Baba Jága, tvůrci Robert Smolík, Radka Mizerová, René Vitvar a Veronika Svobodová, Škrobotník, Šlundra a Šibrová, 2019; Vles: Myslivecká sága, režie, výprava a hrají Tereza Havlová, Jakub Šulík a Veronika Traburová, KALD DAMU, 2018; Albert Hrubý: Luna, režie a výprava A.Hrubý, Televize Estráda, 2017                                         

Karel Král
UČ SE, SYNU, MOUDRÝM KOUZELNÍKEM BÝTI!
(KABINET ZÁZRAKŮ…)
Kabinet zázraků neboli Orbis pictus, koncepce Hza Bažant, Michaela Homolová, Filip Homola a Vít Peřina, režie M.Homolová, Naivní divadlo Liberec, 2020.

Vladimír Mikulka
PRO CELOU RODINU, TRAMPY NEVYJÍMAJE
(O HODINĚ NAVÍC ANEB POTLACH V HUSTNÍKU A DETEKTIV DUDEK)
Vít Peřina: O hodině navíc aneb Potlach v hustníku, režie Tomáš Dvořák, Naivní divadlo Liberec,2018; Šimon Olivětín: Detektiv Dudek, režie Tomáš Procházka, Divadlo Alfa, 2020.                        

Jakub Škorpil
NAFOUKNOUT SAMOPAL A STŘÍLET DO VLASTNÍCH ŘAD
(VŠECHNO, CO V NÁS ZKURVILI KOMUNISTI - TŘI HETERÁNI)
Adam Skala: Všechno, co v nás zkurvili komunisti, režie A.Skala, Divadlo MASO, 2019; Divadlo MASO: Tři Heteráni, režie A.Skala, Divadlo MASO, 2020.                             

S.d.Ch.
CIRKUS KELLNER NA PLACE /ZA OBECNÍM ÚŘADEM/
(ANEB DOLNÍ PATRO CIRKUSOVÉHO UMĚNÍ NA HORŇÁCKU)   

Jakub Škorpil
KOMIKS A VTIP
(STÁT JSEM JÁ A PREZIDEMENTI)
Vincent Macaigne: Stát jsem já, režie Jan Mikulášek, Národní divadlo, 2020; Petr Boháč: Prezidementi, režie P.Boháč, Spitfire Company, 2020  

Rudo Leška
O FESTIVALE, KTORÝ (SKORO) NEBOL
(JANÁČEK BRNO – OSUD)
Leoš Janáček: Osud, režie Robert Carsen, hudební nastudování Marko Ivanović, Národní divadlo Brno, 2020.

Jana Wild
DAUBNEROVEJ DEVIATA
(MASTERPIECE)  
Sláva Daubnerová: Masterpiece, koncept, scénář, režie, kostýmy a scéna S.Daubnerová, 2020.              

DRAMATIK - LIKVIDOVANÝ DRUH? (ANKETA SVĚTA A DIVADLA)
odpovídají Milan Uhde, S.d.Ch., Karel Steigerwald, Jiří Pokorný, Tomáš Dianiška, René Levínský, Vít Peřina a Petr Zelenka
    
TOM STOPPARD
LEOPOLDSTADT 


S.d.Ch.: Poslední evidence (aneb spiritistické zakončení pravdoláskařské série)
PRAVDA, LÁSKA A TY DRUHÉ 6/6

KLIMÁČEK DANGLÁR: DVOJČA 6 GODOT PRIŠIEL
fantasy komiks o poslednom zápase divadla s televíziou v našom aj paralelnom svete
 Číslo zahajuje „Realita a pravda fikce“, esej Miroslav Petříčka z cyklu o „pravdě“, který provází ukázka s Reinharta Kosellecka „Fikce a historická realita“. Následují „Burgundský sešit“, pátý díl cyklu Karla Halouna „pravda a lež na cestách“ a taktéž páté pokračování „listů dokumentárních“ Petra Fischera nazvaný „Pasti na čas“ a věnovaný tvorbě Heleny Třeštíkové. Blok „Pravda… Forever“ uzavírá „Beckett Forever“ Martyho Balina. Blok „Na pokračování… zlatý věk“ obsahuje další díl studie Marie Zdeňkové věnované českým režijně-scénografickým tandemům současnosti – Michal Hába a Adriana Černá, Vojtěch Bárta a Jana Hauskrechtová, Daniel Špinar a Lucia Škandíková, Michal Pěchouček a Jan Horák. V bloku „Psychedelie… s loutkami“ píše Eliška Reiterová („Choutky na podivné loutky“) o inscenacích z přehlídky loutkového divadla v Alfredu ve dvoře a z festivalu Ohromné maličkosti: Safírová hlava Handa Gote research & development, Upír na Koštofránku a Baba Jaga Roberta Smolíka a spolku Škrobotník, Šlundra a Šíbrová, Myslivecká sága studentů KALD DAMU a Luna Alberta Hrubého a Televize Estráda. Na článek navazuje Karel Král („Uč se, synu, moudrým kouzelníkem býti“), který recenzuje inscenaci Kabinet zázraků neboli Orbis Pictus Naivního divadla Liberec (režie Michaela Homolová) podle Jana Amose Komenského a současně se vrací k inscenacím Roberta Smolíka a poetice Jana Švankmajera a Josefa Váchala. Vladimír Mikulka reflektuje v článku „Pro celou rodinu, trampy nevyjímaje“ inscenace her Víta Peřiny O hodině navíc aneb Potlach v hustníku, kterou v libereckém Naivním divadle režíroval Tomáš Dvořák a Šimona Olivětína (alias René Levínského) Detektiv Dudek plzeňského Divadla Alfa (režie Tomáš Procházka). V bloku „Země česká… domov náš“ píše Jakub Škorpil o inscenacích Všechno, co v nás zkurvili komunisti a Tři Heteráni Adama Skaly a Divadla MASO („Nafouknout samopal a střílet do vlastních řad“) a o inscenacích hry Vincenta Macaigne Stát jsem já v pražském Národním divadle (režie Jan Mikulášek) a o autorském projektu Petra Boháče a Spitfire Company Prezidementi („Komiks a vtip“). Miloslav Vojtíšek, alias S.d.Ch., popisuje vystoupení tradičního („starého“) Cirkusu Kellner na moravském venkově („Cirkus Kellner na place /za obecním úřadem/“) a Rudo Leška („O festivale, ktorý /skoro/ nebol“) se věnuje festivalu Janáček Brno 2020 a Janáčkově Osudu v režii Roberta Carsena. Blok „Labutí písně… a ohrožené druhy“ obsahuje článek Jany Wild o inscenaci Slávy Daubnerové Masterpiece, kterou vyhlásila za poslední svou performanci, a anketu, výmluvně nazvanou „Dramatik – likvidovaný druh?“, v níž na otázky Karla Krále odpovídají čeští dramatici Milan Uhde, S.d.Ch., Karel Steigerwald, Jiří Pokorný, Vít Peřina, Tomáš Dianiška, René Levínský a Petr Zelenka. Hrou tohoto čísla je monumentální historická freska Toma Stopparda Leopoldstat v překladu Jitky Sloupové. Cyklus krátkých her psaných na objednávku Světa a divadla nazvaný „Pravda, Láska a ty druhé“ uzavírá hříčka S.d.Ch. Poslední evidence (aneb spiritistické zakončení pravdoláskařské série). Komiks Dvojča „o posledním zápase divadla s televíziou v našom aj paralelním svete“, jehož autory jsou Klimáček a Danglár pokračuje dílem Godot prišiel.