archiv II. > Archiv III. > Dotknout se Houellebecqa (Serotonin v MeetFactory)
Eliška Reiterová

Dotknout se Houellebecqa (Serotonin v MeetFactory)

/…/ Jak Houellebecqovo dílo, žánrově těžko uchopitelné, do značné míry esejistické, přetavit na jeviště? Připouštějí vůbec jeho díla dramatizaci? První a doposud jediní, kdo se u nás o houellebecqovskou adaptaci pokusili, byli Jan Mikulášek s Dorou Viceníkovou v brněnské Redutě, a to roku 2010 v rámci dramaturgického plánu zacíleného na nové a netradiční texty v českých premiérách. Mikulášek s Viceníkovou zvolili pro svou dramatizaci Elementární částice a postavili ji, jak je u nich zvykem, na nadsázce, stylizaci, ironii, grotesknosti a zcizovaném hereckém projevu. U Částic byl takový přístup možný, snad dokonce žádoucí, neboť obnažující tragikomičnost a zacyklenost lidského života, ovšem bylo by možné vystavět na něm výrazně niternější a esejističtější Serotonin? Částice jsou s větším počtem postav a bohatším dějem vůbec látkou vstřícnější k dramatizaci. Oproti nim je Serotonin jednoznačně monologičtější.
Režisérka Deáková se rozhodla inscenaci v MeetFactory koncipovat psychologicko-realisticky a postavit ji na Janu Hájkovi. Druhé zmíněné rozhodnutí bylo velmi dobré, Hájek má přirozené houellebecqovské charisma: nachraplalé, ledabylé, a přitom suverénní a prudké. Hájkova jevištní přítomnost je výrazná, jeho pohled trochu zraněný a zasmušilý, což velmi přesně dobarvuje Houellebecqovy spodní odstíny a činí Florenta-Clauda trochu sympatičtějším než v předloze (byť i tam k němu čtenář vedle nesympatií pociťuje také lítost). Hájkova dominance, daná textem i režií, je natolik zřejmá, že nemůže nevybízet k myšlence, zda by nebylo adekvátnější inscenovat Serotonin jako monodrama. Ostatní tři postavy – Florentův jediný přítel z mládí Aymeric a dvě bývalé přítelkyně, vyhořelá herečka Claire a Florentova životní láska Camille – jsou načrtnuté prvoplánově a působí režijně i scénicky plonkově./…/

celý text najdete v čísle

Michel Houellebecq, Matěj Samec: Serotonin, režie Natália Deáková, MeetFactory, 2020