předplatné 2017

DÁREK – předplatné SAD 2017

Rozhodnete-li se předplatné SAD věnovat jako DÁREK, pošlete na redakční e-mail
svet@divadlo.cz potřebné údaje:

- dárce předplatného (jméno, adresa, e-mail, popř. telefon)

- obdarovaný předplatitel (jméno, adresa)

- zvolené předplatné (běžné, studentské, sponzorské, více ročníků…).
 

Odpovíme Vám obratem.

Připravíme a pošleme na Vámi zvolenou adresu platební údaje a posléze i DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT. Samotný časopis pak bude v roce 2017 doručován již obdarovanému.


Kromě BĚŽNÉHO PŘEDPLATNÉHO, které činí 650 Kč (studentské pak 550 Kč), si vám dovolujeme nabídnout i PŘEDPLATNÉ ZVÝŠENÉ.

Byli bychom rádi, kdyby na tuto nabídku reflektovali ti, kteří na ni reflektovat mohou. Sehnat finanční prostředky na vydávání odborného časopisu je čím dál složitější a tak budeme vděční za každou pomoc. Potvrzení o daru pro potřeby daňového odpočtu Vám na požádání rádi vystavíme. Vaše jméno (a to se týká instituce i jednotlivce) by se samozřejmě po celý ročník objevovalo na stránkách SADu mezi donátory.

Zvýšené předplatné na rok 2017 je tradičně v těchto kategoriích:

  1. Sponzor:                                             1 000 Kč 
  2. Stříbrný sponzor:                                 2 000 Kč
  3. Zlatý sponzor:                                     3 000 Kč
  4. Platinový sponzor:                               5 000 Kč


Částku zvýšeného předplatného označte v on-line objednávce.
Děkujeme.

ročník 2017 – 125 Kč za číslo / předplatné 650 Kč (pro studenty 550 Kč).
Do jiných států Evropy 55 EUR, zámoří 90 USD.

ročník 2016 – 125 Kč za číslo (do 1. 4. 2017, po tomto datu sleva).
Celý ročník včetně přílohy: 550 Kč (pro studenty 450 Kč).
Do jiných států Evropy 50 EUR, zámoří 80 USD.

ročník 2015 – 95 Kč za číslo.
Celý ročník včetně přílohy: 450 Kč (pro studenty 350 Kč). 
Do jiných států Evropy 40 EUR, zámoří 70 USD.

ročník 2014 – 75 Kč za číslo.
Celý ročník včetně přílohy: 300 Kč (pro studenty 200 Kč). 
Do jiných států Evropy 36 EUR, zámoří 60 USD.

Předplatitelům nabízíme ZDARMA zbylá čísla předchozích ročníků 1990-2014. Ostatní mohou tato čísla se slevou koupit přímo v redakci SAD, nebo v knihkupectví KOSMAS v Praze.

Svět a divadlo

Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel.: 224 817 180, 604 585 563, 
e-mail svet@divadlo.cz
Účet SADu: ČSOB, a.s., PRAHA 1, č.ú.135373920/0300 

Časopis je možné mimo jiné zakoupit: v knihkupectví KOSMAS, v Divadelním ústavu v Celetné 17, u Fišera v Kaprově ulici, v knihkupectví Academia na Václavském náměsí, v Divadle Na zábradlí (Praha), u Ženíška a v CEDu (Brno), v Divadelním ústavu (Bratislava), a nebo zapůjčit ve všech knihovnách, odebírajících povinný výtisk.

Slovenští předplatitelé si mohou zakoupit i objednat časopis v bratislavském Divadelním ústavu na adrese prospero@theatre.sk