archiv II. > Archiv III. > S ironií nejdál dojdeš
Markéta Polochová

S ironií nejdál dojdeš

Sezonu 2016/17 otevíraly v brněnských divadlech inscenace německojazyčných textů. V Městském divadle Brno vrátila Hana Burešová po více než deseti letech na česká jeviště Dürrenmattovu frašku se zpěvy Frank V., Ivan Buraj v HaDivadle u nás vůbec poprvé inscenoval Brochovu rozsáhlou románovou trilogii Náměsíčníci, a to ve vlastní dramatizaci. Další románovou adaptaci, Kouzelný vrch Thomase Manna, uvedlo Národní divadlo Brno v Redutě.
/…/ Na rozdíl od surové, přímočaré Síly zvyku a takřka surreálného Krotta je Frank V. inscenace v mnoha ohledech umírněnější. V tom je také její síla. Režie Hany Burešové je tradičně neokázalá a nenápadná, důkladná v celku, přitom ale pozorná k detailům. Výrazné jsou brechtovské, zcizovací postupy. Právě důsledná antiiluzivnost umožňuje zdůraznit a rozpracovat principy frašky, nadsázku, černý humor i ironii, které režie používá jako významotvornou součást celku, ne jen coby samoúčelné formální prostředky; přepjatost některých scén (obzvláště ve zpívaných pasážích) zároveň přináší kontrast s vážněji laděnými a zklidněnými výstupy. Inscenace i díky tomu na jevišti MDB oživuje typ zpěvohry, která je na hony vzdálená pravidlům běžného muzikálového divadla.
/…/ Divák tak může snadno nabýt dojmu, že náhodně listuje románem, zastavuje se na jednotlivých stránkách a čte si úryvky. Neproniká do díla systematicky, ale nahodile a bez porozumění jeho smyslu. Vybrané úryvky se nicméně drží chronologie, takže postupně sledujeme střípky všech tří částí: 1888, Pasenow neboli romantika1903, Esch neboli anarchie a 1918, Huguenau neboli věcnost. Přečtením názvu toho kterého dílu se také daná část uzavře.

celý text najdete v čísle

Friedrich Dürrenmatt: Frank V., režie Hana Burešová, Městské divadlo Brno, 2016.
Hermann Broch:
Náměsíčníci (imitace a tušení), režie Ivan Buraj, HaDivadlo, 2016