archiv II. > Archiv III. > Irské divadlo: od keltského tygra k WTF
Ondřej Pilný

Irské divadlo: od keltského tygra k WTF

Jak jsme nastínili v minulém čísle, Irsko v posledních dvaceti letech zažilo nebývalé a nebývale rychlé změny, počínaje raketovým růstem ekonomiky a jejím stejně rychlým pádem, přes ztrátu vlivu katolické církve na světské záležitosti, vlnu imigrace z celého světa, až po mírovou dohodu ukončující konflikt v Severním Irsku. Paralelně se společenskými a hospodářskými změnami se obdobným tempem měnila tvář irského divadla. Dá se říci, že úmrtím po dlouhou dobu nejslavnějšího irského dramatika Briana Friela v roce 2015 se symbolicky uzavřela dlouhá éra konzervativního interpretačního divadla založeného na pravidelném textu. Současná scéna je mnohem různorodější: vedle výrazných autorů se prosazují také režiséři i kolektivní tvorba nových souborů.
Divadlo se navíc obecně posunulo k větší angažovanosti; ta se však již netýká zkoumání povahy národa, což bylo ústřední téma irského dramatu od dob národního obrození až do devadesátých let minulého století, ale spočívá v bezprostředním reagování na probíhající společenské změny a s nimi spojené problémy a kontroverze. Vzniklo několik pozoruhodných her či inscenací, které se pokoušejí o globální pohled na stav irské společnosti v době prosperity a následující ekonomické krize. Celá řada tvůrců se zaměřuje na osudy lidí na okraji společnosti, především městské chudiny, jejímiž vleklými sociálními problémy se stát ani spoluobčané nehodlají zabývat, a která rozmach ekonomiky pocítila pouze jako značný nárůst cen. Mnoho nových děl se točí kolem genderové identity, a konečně v Severním Irsku je dominantním tématem dědictví dlouhodobého násilného konfliktu mezi protestantskými a katolickými radikály. Podívejme se tedy alespoň na některé z těchto dramat, inscenací a projektů podrobněji.

 /…/

celý text najdete v čísle