archiv II. > Archiv III. > Jednou Walczak, jednou Durněnkov
Tereza Pavelková

Jednou Walczak, jednou Durněnkov

Spolek Kašpar uvedl pod názvem D1W1 3. února 2018 v rámci jednoho večera dvě hry, jednu ve světové, druhou v české premiéře. Obě se na scénu Kašparu dostaly díky SADu, který loni potřetí oslovil evropské dramatiky, aby napsali krátkou hru na politické téma (tyto hry pak soutěžily o Cenu Ferdinanda Vaňka). Hra Válka ještě nezačala Michaila Durněnkova ale byla ze sborníku a soutěže stažena, neboť nesplňovala podmínky, podle kterých nesmí být dosud zveřejněna či uvedena (dlužno podotknout, že šlo o nedorozumění). Během slavnostního vyhlášení zmíněné soutěže byla Dívka s papežem (Michał Walczak) uvedena jako scénická skica a společně se hry o pár měsíců později dočkaly plnohodnotné inscenace v Klubovně, nové studiové scéně spolku Kašpar, náhradě za Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka. I když herec Aleš Petráš uvádí představení upozorněním, že spolu aktovky v příběhové rovině nijak nesouvisejí, formálně a tematicky si jsou bezpochyby blízké. Obě jsou postaveny na groteskních mikrosituacích z běžného života, jež poukazují na současnou pokřivenost vztahů, vyšinuté chování jedinců a lidské odcizení, to vše na pozadí hrozby světových konfliktů. /…/

celý text najdete v čísle

Michał Walczak, Michail Durněnkov: D1W1, režie Šimon Dominik, Spolek Kašpar - Klubovna, 2018