archiv II. > Archiv III. > Expedice po stopách samizdatu
Tereza Pavelková

Expedice po stopách samizdatu

/.../ Havel byl spoluzakladatelem stejnojmenné edice, pod jejíž hlavičkou bylo v letech 1975–1990 vydáno kolem tří stovek svazků české prózy, poezie, dramatu, sborníků, překladů, filosofických, přírodovědeckých i teologických spisů. Řízení Expedice, na níž se po Havlově zatčení v roce 1979 podíleli kromě Olgy Havlové i jeho bratr a švagrová, se vyznačovalo občas až mystifikačními rysy, jež pochopitelně sloužily k utajení. Redaktoři spolu komunikovali skrze interní newslettery, v nichž edici maskovali za nejrůznější fiktivní sdružení, scházeli se v konspiračních bytech, využívali mrtvé schránky, tajné spojky, šifrované vzkazy, záznamy, atd. Samizdat tak od všech zúčastněných vyžadoval značnou vynalézavost, risk a smysl pro dobrodružství. Svým způsobem to byla hra s režimem, jejíž nepsaná pravidla museli redaktoři důsledně dodržovat.
Soubor Krutý krtek si byl při výběru tématu svého divadelního projektu herních principů fungování samizdatové edice dobře vědom. V propagačním textu ho tvůrci koneckonců přirovnávají k současnému fenoménu únikových her, v rámci kterých se musí hráči dostat ve stanoveném čase z uzavřeného prostoru, a to právě skrze hledání různých stop, pomocí indicií či řešení hádanek. Z toho důvodu se tvůrci rozhodli ukázat vydávání samizdatu nikoliv tradiční divadelní formou, ale právě interaktivně, zážitkově. Diváci se mění v účastníky bojovky, pro kterou musí předem utvořit skupinu složenou z tří až pěti hráčů, a následně si rezervovat termín, v němž hru absolvují. Soubor nabízí k určitým dnům vždy i několik konkrétních časů, mezi nimiž jsou půl hodinové intervaly. A právě v těch divácká uskupení (v našem termínu to byla konkrétně tři) vyrážejí na cestu po pražských ulicích, zahrnující plnění logických, vědomostních i fyzických úkolů. /.../

celý text najdete v čísle

Krutý krtek: Expedice, koncept a režie kolektiv, Krutý krtek, 2018.