archiv II. > Archiv III. > Vojak, matka a meštianská dcéra (Wozzeck, Medea a Vojaci Petera Konwitschného)
Michaela Mojžišová

Vojak, matka a meštianská dcéra (Wozzeck, Medea a Vojaci Petera Konwitschného)

Inscenácie Petra Konwitschného majú mimoriadne dlhú životnosť. A to nielen v bratislavskom SND, ktoré dodnes uvádza Eugena Onegina (2005, pôvodná premiéra Lipsko, 1995) či Bohému (2013, pôvodná premiéra Lipsko, 1991), ale aj na – od SND bohatších a divadelne progresívnejších – zahraničných scénach. Aktuálna európska sezóna ponúka prierez Konwitschného tvorbou od deväťdesiatych rokov minulého storočia až po najčerstvejšie novinky, čím poskytuje pohľad na metamorfózy režisérovho rukopisu v rozpätí celého štvrťstoročia. Aj z nasledujúcej vzorky, ktorá približuje inscenácie Bergovho Wozzecka (Staatsoper Hamburg, pôvodná premiéra 1998, obnovené naštudovanie 2017), Cherubiniho Medey (Oper Stuttgart, 2017) a Zimmermannových Vojakov (Staatstheater Nürnberg, 2018) je zrejmé, že ide o vývin kontinuálny a konzekventný. Presvedčený ľavičiar Peter Konwitschny už viac než polstoročie neúnavne bojuje proti kulinárskej, „mŕtvej“ opere (t.j. proti ilustratívnemu iluzívnemu divadlu bez pridanej výpovednej hodnoty) a opernú inscenáciu vníma ako priestor, kde tvorca môže či dokonca musí sprostredkovať obecenstvu svoj pohľad na spoločnosť.
/…/

celý text najdete v čísle

Alban Berg: Wozzeck, dirigent Kent Nagano, režie Peter Konwitschny, Staatsoper Hamburg, 2016
Luigi Cherubini:
Medea, dirigent Alejo Peréz, režie Peter Konwitschny, Oper Stuttgart, 2017
B.A.Zimmermann:
Vojaci, dirigent Marcus Bosch, režie Peter Konwitschny, Staatstheater Nürnberg, 2018