archiv II. > Archiv III. > Seriál Stoka stále běží (díl 36.-38.)
Vladimír Mikulka

Seriál Stoka stále běží (díl 36.-38.)

Jakkoli je bratislavská Stoka neodmyslitelně spjata především s osobou svého zakladatele a hybatele Blaho Uhlára, je samozřejmě rozhodující, s kým právě spolupracuje. Momentálně je Uhlár obklopen skupinou o dvě generace mladších divadelníků, nedávných absolventů VŠMU. Podstatná změna oproti dobám, kdy jádro Stoky tvořili Uhlárovi generačně výrazně bližší, z velké většiny přiznaní neherci, kteří případné technické nedostatky kompenzovali osobním vyzařováním. Nemluvě ani o etapě, ve které Stoka hrála ve stále redukovanější sestavě a Uhlár se kromě tradiční role demiurga dočasně stal, nejspíš trochu z nezbytí, také sám sobě performerem. Současná podoba Stoky se začala formovat v roce 2012. Braňo Mosný se ještě jako student objevil v epizodní roli v autobiografickém divadelně-filmovém „dokumentu“ Pokus a postupně se přidávali další herci z jeho generace. Stále však platí to, co bylo ve Stoce vždy zvykem: výsledný tvar se hledá kolektivně a všichni účinkující jsou zároveň v plném slova smyslu spolutvůrci. Zůstává i charakteristická poetika kruté trapnosti.
/…/

celý text najdete v čísle

Stoka: Projektil, režie Blaho Uhlár, Divadlo Stoka Bratislava, 2016
Stoka: Wellness, režie B.Uhlár, Divadlo Stoka Bratislava, 2016
Stoka: Re re re... režie B.Uhlár, Divadlo Stoka Bratislava, 2017