archiv II. > Archiv III. > Na východe nič nové (excentrické národné divadlo)
Matúš Marcinčin

Na východe nič nové (excentrické národné divadlo)

„Nad mestom UFO zastalo,/ to sa tu nikdy nestalo./ Ľudia bojazlivo hľadia na veľké čudo./ UFO nad Prešovom./ Konečne sa aj tu niečo deje,/ život začne sa zas po novom,/ ak túto jedinečnosť prežijeme./ UFO nad Prešovom.“ (Edo Klena: UFO nad Prešovom, 2005)
Je smiešne, no zároveň i pozoruhodné, že aj taká neveľká východoeurópska krajina ako Slovensko, ktorú i v najširšom bode preletíte autom za niekoľko hodín, sa v hlavách domorodcov delí na (vytúžený, vyspelý, progresívny) Západ a (zavrhovaný, ďaleký, divoký, neobjavený) Východ. Jednoprofilový, ale nadovšetko diaľničný tunel cez pohorie Branisko, miestny Ural, je tak bránou do iného, skoro ázijského sveta. Povaľači z kaviarní nad Dunajom ho vnímajú ako vidiecku guberniu neďaleko Kamčatky, ktorá si žije svojím vlastným pomalým životom. Povedať v hlavnom meste s odhodlanosťou, ale aj jemným chvením v hlase „idem na východ“ v sebe nesie niečo dobrodružné a pionierske. Pre tieto biele miesta na mape s množstvom indiánskych osád – hic sunt leones – sa stal charakteristickým dnes už zľudovený výrok bývalého predsedu vlády z marca tohto roku, ktorý nikdy nemal zaznieť na verejnosti: „...samotná myšlienka, že by mafia mohla mať záujem o východné Slovensko, je absurdná, lebo tam nič nie je.“
Bez pochopenia širších súvislostí, v ktorých sa zrodilo a funguje Prešovské národné divadlo, nikdy úplne neporozumieme fenoménu tohto programovo excentrického kultúrneho zjavu z východného Slovenska. /…/
Pred podobnou buridanovskou dilemou stála tak Zakuťanská, ako aj ďalšia východniarka, o päť rokov staršia režisérka Júlia Rázusová. Obe museli voliť medzi prácou v Bratislave alebo životom na Východe. Nakoniec sa rozhodli založiť nezávislé profesionálne divadlo v rodnom Prešove, a preto mohlo uvedením svojej prvej premiéry v roku 2013 vzniknúť Prešovské národné divadlo ako originálny a svojbytný umelecký fenomén, ktorý hneď od začiatku rázne vstúpil na slovenskú divadelnú scénu a okamžite prekročil hranice regiónu. /…/

celý text najdete v čísle

Michaela Zakuťanská: Single radicals, režie Júlia Rázusová, Prešovské národné divadlo, 2013
M.Zakuťanská:
Kindervajco, režie Zoja Zupková, Prešovské národné divadlo, 2015
M.Zakuťanská:
Good place to die, režie J.Rázusová, Prešovské národné divadlo, 2015
M.Zakuťanská:
Deň, kdy zomrel Gott, režie J.Rázusová, Prešovské národné divadlo, 201
M.Zakuťanská:
Cesta hrdinov, režie Z.Zupková, Prešovské národné divadlo, 2018