archiv II. > Archiv III. > Vyhození opery do povětřího
Loriot

Vyhození opery do povětřího

Schmoller: /…/ - A nyní k tématu naší dnešní diskuze. Významný skladatel a dirigent Pierre Boulez údajně před nedávnem odpověděl na otázku, jak se hodlá utkat s problémy moderní operní tvorby, slovy: Nejelegantnějším řešení by bylo vyhodit všechny operní divadla do povětří. Domnívám se, že byť se jedná o nezvyklý návrh, zaslouží si, abychom prozkoumali jeho použitelnost. Pane Dr. Rennerte, stojíte v čele místní opery. Jakou formou jste tento Boulezův podnět zpracoval?
Dr. Rennert: Pane Schmollere, nejprve bych rád řekl, že obdivuji uměleckou potenci dirigenta Bouleze. Ale ví ten člověk vůbec, jak je těžké, uskutečnit něco takového v rozjeté divadelní sezoně? Už jen samotnou přípravou našich Divadelních slavností jsem byl zaměstnán natolik, že mi prostě vůbec nezbýval čas na tak komplikovaný úkol, jakým je vyhození opery do povětří.
Schmoller: To tedy znamená… (Pan Everding zvedá ruku.) Ano, prosím, pane Everdingu…
Everding: Opravdu mě překvapuje, pane Dr. Rennerte, že intendant Bavorské státní opery nemá zjevně žádné principiální námitky proti zničení scény, jež mu byla svěřena!
Dr. Rennert: Ale pane Everdingu, přece se nebudeme bránit progresivním myšlenkám jen proto, že nezapadají do našeho tradičního myšlenkového schématu. /…/protože mají hodně velký smysl pro humor. Neřekl bych, že mám ve své tvorbě nějaké hranice. Mám jich málo v životě a v umění už vůbec ne. /.../

celý text najdete v čísle