archiv II. > Archiv III. > Bedeker troch sezón DPM
Lucia Lejková

Bedeker troch sezón DPM

Zoskupenie, ktoré nesie v názve meno zosnulého hudobného skladateľa, herca a pedagóga VŠMU Petra Mankoveckého (Divadlo Petra Mankoveckého alebo DPM), tvoria prevažne jeho bývalí študenti. Poslucháčov posledného hereckého ročníka, ktorý viedol Mankovecký spolu s Petrom Šimunom, neskorších absolventov herectva z roku 2015, v ňom dopĺňajú niekoľkí, ktorí absolvovali roku 2016.
Ako v jednom z rozhovorov porátal principál divadla Šimon Ferstl, DPM tvorí plus-mínus dvanásť členov: Katarína Andrejcová, Barbora Andrešičová (absolventský ročník 2016), Michaela Fech (Halcinová), Šimon Ferstl, Tomáš Grega, Jana Kovalčiková, Jaroslav Kysel, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný, Kristína Svarinská, Pavol Šimun (absolventský ročník 2016) a Tomáš Turek. Tak ako veľa ďalších nezávislých subjektov, aj tento je už tretiu sezónu konkurenciou v pracovnej vyťaženosti vlastných členov, o čas ktorých pochopiteľne bojuje s ich angažmánmi, dlhodobým pôsobením v iných divadlách či množstvom ďalších spoluprác naprieč inštitucionálnou aj neinštitucionálnou scénou. Herci a herečky DPM sú v tomto ohľade rozutekaní na rôzne strany, napr. do Divadla Andreja Bagara v Nitre (Andrešičová, Turek), Divadla STOKA (Fech, Mosný, Pokorný), do Slovenského komorného divadla Martin (Grega, Kovalčiková, Kysel) či do Divadla ASTORKA Korzo ‘90 (Šimun). 
DPM patrí medzi zoskupenia, ktorých snaha spoločne tvoriť aj po škole úspešne prežila fázu absolventského entuziazmu. Za tri sezóny svojej existencie vytvorilo sedem inscenácií so šiestimi režisérmi (jedna vznikla ako kolektívna réžia) v rozličných divadelných aj nedivadelných priestoroch v Bratislave. Sedmička premiér, ktorú ťažko jednoznačne štýlovo, druhovo či žánrovo zastrešiť, je trochu ako vyjedanie z bonboniéry - čo bonbón, to zážitok odlišnej chuti. Zároveň pre ňu platí rovnica - nová premiéra = nový režisér + nový priestor. Aj táto všehochuť ale samozrejme má určité kontúry. DPM je prevažne hereckým divadlom, v ktorého dielach prevláda súčasný nevyumelkovaný jazyk, sklon k poukazovaniu na defekty súčasnosti, a to často s groteskným nadhľadom aj drsným humorom.
Doterajšia tvorba DPM, ktorá sa nesie „v autorskom alebo skoro autorskom duchu” pozostáva z diel kolektívu (September 2015, Moc na jednu noc), inscenácií vychádzajúcich z divadelných hier nemeckého dramatika Falka Richtera (Porucha /Vianoce v Stalkville/), Boh je DJ), naštudovaní textov, ktoré vznikli priamo pre súbor (Zatmenie, Strachopudi) a projektu na motívy Sofoklovho Vládcu Oidipa (Oedipus Rex /Mommie Dearest/). V súčasnom portfóliu spoluprác má mladé zoskupenie režisérske mená naprieč generáciami aj „vlastné zdroje” - režisérom jednej z inscenácií je principál divadla Šimon Ferstl, iná je kolektívna. Pri chronologickom radení sú to Lukáš Brutovský (September 2015), Petra Tejnorová (Porucha /Vianoce v Stalkville/), Šimon Ferstl (Boh je DJ), kolektív tvorcov (Moc na jednu noc), Tomáš Procházka (Oedipus Rex /Mommie Dearest/), David Jařab (Zatmenie) a Marián Amsler (Strachopudi). /…/

celý text najdete v čísle

September 2015
, režie Lukáš Brutovský, Divadlo Petra Mankoveckého, 2015
Falk Richte- Petra Tejnorová a kol.:
Porucha (Vianoce v Stalkville), režie P.Tejnorová, Divadlo Petra Mankoveckého, 2016
Moc na jednu noc, režie Jakub Szatinský, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017
Falk Richter:
Boh je DJ, režie Šimon Ferstl, Divadlo Petra Mankoveckého, 2016
Sofokles – Tomáš Procházka:
Oedipus Rex (Mommie Dearest), režie Tomáš Procházka, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017
David Jařab:
Zatmenie, režie D.Jařab, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017
Marián Amsler:
Strachopudi, režie M.Amsler, Divadlo Petra Mankoveckého, 2018