archiv II. > Archiv III. > Nekonvenčný sen o Oneginovi
Lucia Lejková

Nekonvenčný sen o Oneginovi

V minuloročnom rozhovore pre SAD odpovedá členka divadla SkRAT Inge Hrubaničová na otázku, čo ju naučila „škola“ Blaha Uhlára a Divadla Stoka okrem iného aj: „Pretvárať bežné, jednoduché, banálne veci na východiská imaginácie. /…/ Neuspokojiť sa s osvedčeným tvarom.“[1]) Z kontextu nahrubo vytrhnuté vyjadrenia sú myslím veľmi výstižnou charakteristikou (aj) tvorby SkRATu a rovnako platia pre ich najnovšiu inscenáciu. Projekt Onegin je totiž jazykový aj ideový babylon, v ktorom nie je nevyhnutné sa dokonale vyznať, ale zúčastniť sa. Ak by som chcela nadviazať aj na dávnejší článok Juraja Šebestu o začiatkoch SkRATu[2]), je Projekt Onegin v kontexte tvorby zoskupenia opäť príklonom k väčšej fragmentárnosti javiskového tvaru, menšej jednoznačnosti výpovede a skalným fanúšikom iste pripomenie niečo z komorných opier v ňom združených umelcov.
Najnovšia inscenácia má navyše multilingválny charakter (miesi sa tu slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, aramejčina), ktorý znemožňuje dokonale rozumieť textu, takisto sa zrejme nepodarí uspokojivo dešifrovať ani všetky obrazy a scénické nápady. Možno je to iba chybou percipienta, veď ako odznie v prológu - inscenácia nevznikla pre domáci trh. Ibaže nie je jasné, pre aký trh vlastne vznikla, dodáva pobavene Ľubomír Burgr v role nonšalantného konferenciera. Aj keď už informácie na webe divadla naznačujú, že pôjde viac o projekt než o Onegina, ako ho poznáme z Puškinovho románu, elegantnejšie zneistenie diváka hneď v prvých minútach predstavenia by sme asi hľadali ťažko. Kto by ale čakal od SkRATu konvenčné, predlohu nasledujúce divadlo? /…/

celý text najdete v čísle

Projekt Onegin
, autori textu a účinkujúci Ľubo Burgr, Daniela Gudabová, Lucia Fričová, Inge Hrubaničová, Lucia A. Barcziová, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň, réžia I. Hrubaničová a Ľ. Burgr, Divadlo SkRAT, 2017[1]) O dildu a jiných alternativách, SAD 5/2016.

[2]) Juraj Šebesta:. Stoky Stoky (časť tretia: v A4 - nultom priestore), SAD 3/2006.