archiv II. > Archiv III. > Vyzvat neurózy k tanci (Sunday Neurosis / Sunny)
Blanka Křivánková

Vyzvat neurózy k tanci (Sunday Neurosis / Sunny)

Na programu letošního třicátého ročníku festivalu Tanec Praha se objevily i dva tituly, u nichž lze říct, že tematicky, nebo přístupem k formě, nějak reagují na současný „trend“ virtuální a jiné sebeprezentace. Způsobem vzniku, metodou orientovanou na smyslové vnímání těla, o níž bude řeč později, se tento „trend“ pokouší popírat Sunny izraelského choreografa Emanuela Gata, inscenace pro multikulturní desítku tanečnic a tanečníků a jednoho dýdžeje. Sunday Neurosis pak prostřednictvím tanečně-pantomimických, vizuálně neotřelých výjevů reflektuje téma psychických následků moderního způsobu života, metaforicky - a v inscenaci i doslova - „podpíraného“ selfie berličkou.
Sunday Neurosis Pojem „nedělní neuróza“, připisovaný rakouskému psychiatrovi a neurologovi Viktoru Franklovi, charakterizuje internetový slovník cizích slov jako „neuroticko-depresivní symptomatologii osamělých lidí, projevující se ve dnech pracovního volna např. pocity opuštěnosti, zbytečnosti, ukřivděnosti“.
S těmito i dalšími stavy „sváteční“ beznaděje, úzkosti či smutku, si v komorní inscenaci stejného názvu divadelně pohrávají mim Radim Vizváry a tanečník Jiří Pokorný. Kolem čtyřiceti minut trvající performance představuje díky odlišným profesním zkušenostem obou umělců, kteří se poprvé setkávají při společném projektu, krystalicky čistou ukázku fúze moderní pantomimy a současného tance. /…/
S mírnou nadsázkou lze říct, že tvůrci inscenace Sunny se před okouzlením obrazem sebe sama brání už metodou vzniku díla. Izraelský choreograf Emanuel Gat (1969) totiž vychází ze stylu gaga, založeného v 90.letech jeho krajanem Ohadem Naharinem (1952), který klade důraz na sebepoznání tanečníkova těla, pracuje s emocemi a vědomým pohybem, a z toho důvodu například důsledně prosazuje absenci zrcadel při zkouškách. Domnívá se, že tanečník nemá sledovat, jak při pohybu vypadá, či jak jeho pohyb působí, ale vnímat, co si jeho tělo při tréninku nebo v konkrétní situaci na jevišti žádá. A na to pak reaguje. /…/ 
Název Sunny odkazuje ke stejnojmennému soulovému hitu 60. let amerického skladatele a zpěváka Bobbyho Hebba (1938-2010). Awir Leon, hudební hvězda inscenace, ovšem vychází ve své interpretaci, která během večera zazní, z cover verze, již později nahrál Marvin Gaye.
Od roku 2007 ve Francii působící Emanuel Gat v podstatě se svým souborem vytvořil obrazovou partituru koncertu tohoto francouzského hudebníka, zpěváka a bývalého tanečníka. /…/

celý text najdete v čísle

Sunday Neurosis
, koncept a choreografie Jiří Pokorný a Radim Vizváry, Mime Prague a Tanec Praha, 2017
Sunny, choreografie a světla Emanuel Gat, Emanuel Gat Dance, 2016