archiv II. > Archiv III. > Co a proč hledat v (modré blikotající) kaši (dvakrát Vyrypajev u Kašparů)
Blanka Křivánková

Co a proč hledat v (modré blikotající) kaši (dvakrát Vyrypajev u Kašparů)

Postavy současného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva (1974) se utápějí v nenaplněnosti, potýkají se s existenciální trýzní, ale přitom jsou docela zábavné. Jako třeba dvě manželské dvojice osmdesátníků - Denni a Sandra, Albert a Margaret - ze hry Iluze (2011), kterou u nás loni na podzim uvedla v rozmezí jednoho měsíce jako scénická čtení hned tři divadla. Zvlášť nakloněn je pak Vyrypajevovi Spolek Kašpar. Zatímco na Iluze v režii Jakuba Špalka se chodí do Bytového divadla Ferdinanda Vaňka ve Vodičkově ulici, na domovské scéně Divadla v Celetné uvádí soubor Opilé (2014), režírované Markem Němcem. A dle dostupných informací to vypadá, že ani tím Kašpaři s Vyrypajevem v dohledné době nekončí, za což do jisté míry vděčí i překladatelce Tereze Krčálové, která se textům tohoto ruského autora u nás systematicky a úspěšně věnuje.
Čtveřice v monologickém dramatu Iluze vyvolává dojem, že se dobře znají, a to v různých partnerských i přátelských kombinacích, koneckonců spolu strávili půl století, jak vyplývá z textu. Vzájemná znalost, jakož i sebeznalost, se ale v souladu s názvem hry postupně vyjevuje jako snůška iluzí. Stejně jako v Opilých, i touto hrou se vine motiv lží a sebelží, vědomých či nevědomých, menších či větších, a jejich dopad na to, jak postavy vnímají samy sebe i okolní svět.
/…/
Repetice některých výrazů je stejně jako v Iluzích jedním z hlavních rysů další Vyrypajevovy hořké komedie, Opilých. „Milionkrát přetřásaný Bůh tak supluje snahu najít smysl, jako kdyby četné opakování nějakého slova mohlo zhmotnit to, co označuje. Ironizovaná křesťanská tématika k Vyrypajevovi patří, jak dokládá program k inscenaci, „sám autor je na neustálé duchovní cestě. V mnohých svých textech se snaží pochopit, co anebo kdo je Bůh, jak moc od něho odvozujeme svoje bytí a v neposlední řadě, jakého Boha potřebujeme dnes.“ O to se snaží i hrdinové hry Opilí, jejíž základní situaci vymezuje název. Opilost všech zúčastněných odkazuje k tělesné indispozici, paradoxně se projevující pomyslnou svobodou slova i jednání, ale metaforicky i ke stavu duševní vychýlenosti a vnitřního tápání.
/…/

celý text najdete v čísle

Ivan Vyrypajev: Iluze, režie Jakub Špalek, Divadlo Kašpar v bytovém divadle Ferdinanda Vaňka, 2016.
Ivan Vyrypajev: Opilí, režie Marek Němec, Divadlo Kašpar v Divadle v Celetné, 2016.