archiv II. > Archiv III. > Špatný konec úředníků (hříčka ve smíšeném stylu)
Hubert Krejčí

Špatný konec úředníků (hříčka ve smíšeném stylu)

/…/
1.úředník: (čte) „…místní žebračka Karolina Josefi - -“
2.úředník: Stará Fišmajstrová, řečená Šlejfírna…
1.úředník: „- - prosí co nejponíženěji o milostivé svolení, aby, k ulevení bídy, v okresu zdejším na malé harmonice hudbu provozovat mohla… v poctivé práci pravou ruku ztratila…“ A tak dále, pane rado.
2.úředník: Razítko!!
(1.úředník dopis orazítkuje.)
Smutné události. Příběhy jako z melodramu na divadle u Dolní brány.
(houpe se na židli)
Trochu tělocviku!
(Padne se židlí; tentokrát proletí gotickou kamennou stěnou na ulici.)
1.úředník: A je to tady! – Všichni sem!
(Vběhnou úředníci.)
Pan rada - - skrz zeď - - na chodník…
/…/

celý text najdete v čísle