archiv II. > Archiv III. > Otec národa a jeho děti (Prosíme nesahat!)
Karel Král

Otec národa a jeho děti (Prosíme nesahat!)

/…/ Jak je to v muzeích běžné, zůstává každý vystavený předmět jednou provždy zakonzervován v okamžiku, kdy se proměnil v exponát. Obrazy, sochy, porcelán, nábytek… i onen mozek v krabici, dočasně sem přemístěný z opravované budovy Národního muzea, představují řadu relikvií, na něž se – v tom je název návodný – nesmí sahat. Zda v představení muzeum ožije, není jisté. Ne nadarmo tady vedle obou Marií Červinkových a Bohuslava Riegra vystupuje i kustod muzea: někdy diváky provází, jindy je peskuje, aby opravdu nesahali na nic, ani na nakousnutou sušenku Palackého ženy a kapesník s velikánovým soplem. Časový třesk, který pocítíme, je vyvolán tím, že historické postavy, exponáty svého druhu, vstoupily do právě uplývající současnosti nás diváků. Pakliže postavy ožily, tak my naopak tuhneme v pozici nových exponátů. Straší nás memento mori. Někde, asi ve skříni mňouká kočka, za knihovnou cosi šramotí a Palacký pochrupkává ve svém věčném spánku./…/

celý text najdete v čísle

Prosíme nesahat! – Ve vzpomínce na přední českou rodinu, režie Lukáš Brychta a kol., Národní muzeum a Projekt Pomezí.