archiv II. > Archiv III. > V růžovém pyžamu bloumáme dystopií
rozhovor s profesorkou Doris Kolesch

V růžovém pyžamu bloumáme dystopií

/.../
Proč vás osobně imerze zajímá?
K imerzi mě poutá moje intuice, neboť mám za to, že je to seizmografický index dnešní doby. Imerzivní divadlo nevnímám jako jednu z „cool“ součástí umělecké scény, ale spíše jako širší tendenci v dnešní společnosti, kde ve všech možných oblastech nabývá na důležitosti: doktoři se pomocí imerzivních nástrojů učí operovat, existuje i odvětví imerzivní žurnalistiky a v imerzivních třídách je žákům zase slibováno, že se mohou snáz naučit latinsky, pokud budou pomocí virtuální reality teleportováni do Kolosea ve druhém století… Korona je toho taktéž skvělým příkladem. Všichni jsme nyní vrženi do kompletně nového světa. Každá společnost se stala laboratoří vyrovnávající se s nepředvídatelnými situacemi. Komplexita imerzivních produkcí nám již dávno ukázala, že všechno souvisí se vším.

Zní to, jako by všechno mohlo být viděno jako imerze. Pokud budeme nahlížet imerzi jako stav, kdy jsme neustále vtahováni a ukotvováni do nějakých společenských struktur, praktik a řádů, tak svým způsobem mohlo. Samozřejmě existují rozdíly. Zatímco vývoj imerzivních prostředků v zábavním průmyslu nebo ekonomii směřuje spíše k otázce, jak na všem zbohatnout a jak lépe prodat dané zboží, imerzivní produkce v divadle a v performativních uměních se soustředí především na negativní jevy ve společnosti, které jsou podrobovány kritice. Současně pojmenovává problematické aspekty týkající se imerzivního formátu: etický rozměr či divácký voyerismus. Takže zatímco je dnes spoustu optimistických a občas až naivních možností „zimerzovat se do zblbnutí“ při kdejakých příležitostech, imerzivní performance jsou často mnohem ambivalentnější. Díky nim zakusíte jiný vztah se světem, do něhož jste jak tělesně, tak mentálně vtaženi. Lákadlem, ale zároveň největší výzvou je nechat se vtáhnout, a přitom si zachovat odstup. Společenský potenciál této dvojdomé a paradoxní pozice musí být i nadále podrobován zkoumání.
/.../

celý rozhovor najdete v čísle