archiv II. > Archiv III. > Hry z připravované sbírky Traumonium (Nové Návody k upotřebení 1/2021)
Ewald Murrer

Hry z připravované sbírky Traumonium (Nové Návody k upotřebení 1/2021)

HRA NA PAVOUKY

Usaďte se v koutech,
u stropu, v rozích stěn.
Uchopte všechny své nohy
všema svýma rukama.

Stulte se do klubíček,
a v této poloze
do zubů uchopte každý jednu mouchu.

Kdo je na tahu,
mouchu vyplivne.
Když moucha vzlétne, zakoulí hráč očima,
spadne-li moucha na záda,
hráč zazpívá libovolnou píseň,
spadne-li moucha na nohy,
vymění si hráči své kouty.

Zemře-li některý z hráčů,
ve hře pokračuje náhradník.
Hra končí ve chvíli,
kdy zemře některá z much.

celý výběr najdete v čísle