archiv II. > Archiv III. > Písmo (aneb poselství ulic, náměstí, vagónů, podchodů a záchodů - 2/6)
Karel Haloun

Písmo (aneb poselství ulic, náměstí, vagónů, podchodů a záchodů - 2/6)

 /…/ Pokud bychom chtěli o vizuálních projevech ve veřejném prostoru mluvit tak, jak jsou obecně vnímány, tedy jako projevy kontrakultury, museli bychom se nejprve znovu vrátit k nejobvyklejším pracovním nástrojům writerů. Těmi jsou nejrůznější fixy, spreje, ostré předměty pro tzv. scratchování, šablony, válečky a štětce, samolepky (tzv. stickerky) a v neposlední řadě doma připravovaná díla na papírech, určená k pouličnímu výlepu.
Tematická šíře prací se pohybuje od více či méně obratných tagů, přes zprávy osobního charakteru, politické proklamace, až po „skutečné básně“. Autorská základna je mimořádně pestrá – od frustrovaných teenagerů, přes radikály nejrůznějšího zaměření, pouliční básníky i jedince, kteří doufají, že jejich práce budou už zanedlouho k vidění v prestižních galeriích, až po příslušníky skutečného a nefalšovaného „mašíblu“ (vypůjčím-li si pro tuto příležitost termín Vladimíra Boreckého).
V mém pojetí však do umění ulic patří veškerá obrazová i textová vizualita, která jejich podobu spoluvytváří. Tedy i plakáty, reklama, dopravní a státní poznávací značky, orientační systémy, vývěsní štíty a dokonce i nápisy na oděvech chodců, které občas dovedou překvapit – před časem mě v Itálii uvedla v úžas sotva třináctiletá blonďatá dívenka s vyplašeným pohledem, na jejímž tričku se skvěl nápis Sex Instructor.
Obvyklými pracovními postupy, v tomto případě bude přesnější mluvit o výrobních prostředcích, jsou ofset, sítotisk, digitální tisk, smaltování nebo ohýbání skleněných neonových trubek. Často jsou využívány světelné tabule (tzv. light boxy) a sem tam, v homeopatickém dávkování, také zanikající písmomalířské řemeslo. Tematický okruh by se v tomto případě dal vymezit jen těžko.
Neoficiální „poselství ulice“ s oním oficiálním některé pracovní postupy sdílí – nejčastěji se jedná o šablony a plakáty. Což ovšem neznamená, že by oficiální výkony v ulicích měst působily vždy a za všech okolností profesionálněji než ty, kterým se obvykle říká street art. /…/

celý text najdete v čísle