archiv II. > Archiv III. > Politika (aneb poselství ulic, náměstí, vagonů, podchodů a záchodů - 4/6)
Karel Haloun

Politika (aneb poselství ulic, náměstí, vagonů, podchodů a záchodů - 4/6)

/.../ Formálně se tematický okruh Politika prolíná se všemi ostatními, které jsem pro potřebu tohoto textu navrhl. Tedy s Písmem, Portrétem i Obrazem, snad pouze s výjimkou Poezie. Alespoň pro ty, kteří za ni omylem nepovažují agitační říkanky, typu „Volte voly, volte krávy/ jen nevolte klerikály!“ Proto bylo tentokrát mimořádně těžké zvolit přiléhavý obrazový materiál. Snažil jsem se vybrat takové ukázky, v nichž je obraz nezbytnou podporou protentokrát nadřazeného „sdělení“. Není, alespoň doufám, nutné zdlouhavě vysvětlovat, že písmo bude v tomto konkrétním případě v opticky rovnocenném postavení, přestože se zaměřím především na obsah, který přináší, a upozadím nebo zcela pominu jeho estetické kvality.
Pro politickou agitaci je veřejný prostor tím nejpřirozenějším prostředím. Ostatně, kde jinde (nebudeme-li tentokrát hovořit o médiích) se také ucházet o přízeň davu, jež nás může vynést k moci? A naopak – kde proti moci a jejím představitelům nejúčinněji brojit? O tom, že si toho byli lidé vědomi od dávných časů, svědčí nápisy, objevené na zdech antických měst. Nemám však v plánu ohlížet se tak hluboko do minulosti, hodlám pro svoje potřeby použít jako odrazový můstek dvacáté století a s jeho pomocí se přenést k několika ukázkám ze současnosti, a to jak dosud žhavé, tak již poněkud chladnoucí.
/…/

celý text najdete v čísle