archiv II. > Archiv III. > Fyzické divadlo (v muzeu voskových figurin)

Fyzické divadlo (v muzeu voskových figurin)

Redakci SADu se podařilo získat pozoruhodný dokument z vyšetřování podivné smrti Josefa H., jehož mrtvola byla nalezena v pražském muzeu voskových figur. Z obsahu je zřejmé, že jeho autorem byl sám Josef H.. Přetiskujeme jej, inspirováni komentářem Michela Foucaulta, který o těchto textech-básních v eseji Život lidí zlopověstných říká: „Krátká a pronikavá slova, která přecházejí mezi mocí a nejméně podstatnými z existencí, jsou pro tyto existence nepochybně jediným pomníkem, jehož se jim kdy dostalo; jsou tím, co jim dává onu trochu lesku, onen krátký záblesk, který je nese až k nám.“
Chtěl-li se smrtelník dozvědět od boha Prótea cosi o své budoucnosti, musel jej zastihnout o polednách, přistoupit k němu a pevně jej držet, aby nemohl neustále měnit svou formu, protože jen takto, cítil-li, že nemůže uniknout, vyslovil bůh pravdivou věštbu tomu, kdo se jej zmocnil v jeho pravé podobě.
 Na tuto legendu jsem se rozpomněl v muzeu Grévin v pražské Celetné ulici. Připomínka to však byla povýtce ironická. Vždyť podívej se kolem sebe: zde, v těchto sálech plných voskových figurín, by byl Próteus dokonale znehybněn, avšak všechen život by z něho vyprchal. Tomu, kdo je tak jako já poučen antickou mytologií, pak tyto personae oznamují, že čas pravdivých poselství je ten tam. /…/

celý článek najdete v čísle