archiv II. > Archiv III. > Pravda iluminace - svinsky vykloubená realita (listy dokumentární - díl čtvrtý)
Petr Fischer

Pravda iluminace - svinsky vykloubená realita (listy dokumentární - díl čtvrtý)

Není zdánlivě nic lehčího než natočit dokumentární film. Vezme se kamera, dnes stačí mobilní telefon, otočí se jejím okem do světa a spustí se nahrávání. Do kamery proniká realita, kterou jsme chtěli v danou chvíli zachytit, a je to. Hotovo. Realita je v záběrech přesně taková, jaká v tu chvíli byla. Není ničím manipulovaná, ničím zkreslená. Po předchozích dílech dokumentárních listů je zřejmé, že tato představa o neposkvrněnosti filmového dokumentu je velmi naivní, a to nejen proto, že jsme z celého procesu vyjmuli postprodukci, tedy střih a montáž. Už to, že vybíráme nějaký čas a úhel pohledu, je manipulace reality, která k nám jako „věc o sobě“ nikdy nemůže proniknout, jakkoliv k nám neustále mluví, jak zní dnešní populární výklad Kantova pojmu Ding an sich. A to jednoduše proto, že vždy, v každém okamžiku, mluví tato „věc o sobě“ ve všech možných ohledech, které zkrátka není člověk smysly ani rozumem schopen najednou pojmout a je nucen si vybírat, zaměřit pozornost (intenci) a rozvinout ji v čase filmu, který umožňuje různost alespoň částečně shrnovat do jednoho časoprostoru.
Novokantovští a pokantovští myslitelé by asi s tímto výkladem nesouhlasili, protože by to znamenalo, že k žádné pravdě o věcech nikdy nemůžeme dojít, a to by byl příliš silný pesimismus. Nesouhlasil by s tím ani režisér Karel Vachek, pro nějž je (dokumentární) film královskou cestou, kterou on sám k realitě a její pravdě nějak dojít může, snad i proto, že ona cesta/film je kutilské a multimediální povahy, zahrnuje v sobě veškerá umění, jejichž sílu kumuluje a umocňuje. Přesněji řečeno: filmař (dokumentarista) se může reality dotýkat, přestože v celku ji nikdy neobsáhneme, pokud se mu náhodou nepodaří ten celek obsáhnut v nějaké nirváně. K tomu, aby se reality dotknul, ale potřebuje dojít ZA to, co vidíme nejprve. Filmařská práce je pro Vachka, jakkoliv by to asi takto nikdy přímo nevyslovil, především metafyzické hledání. /…/

celý text najdete v čísle