archiv II. > Archiv III. > Řinčící plech (imerzivní seance)
Robert Zeman

Řinčící plech (imerzivní seance)

Inspirováni kolegy z Leedsu se pracovníci partnerské instituce z nedalekého Manchesteru pokusili jít svou cestou. I podle nich platí, že – jak říká Neal Fibrian - „individuální inteligence klesá v kolektivu srovnatelně inteligentních jedinců na překvapivě nízkou úroveň, takže kolektivní rozum je vždy méně rozumný než rozum individuální“. Leč podle hypotézy vědců z Manchesteru lze trend kolektivní idiocie překonat pomocí divadelní, imerzivní seance. Nutné je nejprve diagnostikovat stav, tedy určit, které ohlupující ideje jsou sdíleny největší částí populace, a vytvořit situaci, při níž se tyto ideje radikalizují. Tím dojde k prudkému poklesu kolektivní inteligence a v důsledku toho i k překonání kritického bodu, když se kolektivní IQ přiblíží nule. Tehdy se vlivem pudu sebezáchovy rozum jednotlivců vzbouří a celou ideu odmítne. Protože k tomu musí zákonitě dojít téměř u všech zúčastněných současně, kolektivní rozum prudce stoupne, a to tentokrát nad mez každého rozumu individuálního.
Tato hypotéza byla experimentálně ověřována v rámci projektu nazvaného Řinčící plech, kteréžto sousloví si tvůrci vypůjčili z legendárního výroku svatého Pavla „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.“ Diagnóza stavu vycházela ze studie, podle níž byly rozhodujícím faktorem pro referendum o brexitu předsudky vůči přistěhovalcům z Evropské unie. /…/

celý text najdete v čísle