archiv II. > Archiv III. > Rituál dnes
Neal Fibrian

Rituál dnes

Je dobré probírat se čas od času i lokálním tiskem. Tak například Yorkshire Herald, noviny určené pro Leeds a okolí, uveřejnil v příloze svého nedělního vydání tuto pozoruhodnou zprávu, jejíž zkrácenou verzi v překladu přetiskujeme nejen proto, že je v ní zmínka o české vědě.

Podle nedávno publikovaných výsledků českého týmu parazitologů hloupne zhruba osmdesát procent světové populace následkem nakažení cytomegalovirem. Odborníci z oboru kulturní antropologie na univerzitě v Leedsu, kteří na tuto studii navazují, tvrdí, že je to cosi, co nelze brát na lehkou váhu: byť by totiž míra inteligence u postižených jedinců klesala o zlomky či nanejvýš jednotky IQ, situace je radikálně odlišná, máme-li před očima větší soubory individuí, v nichž má sebemenší hloupnutí nepředvídatelné následky, třebaže nejsou tak na očích. Individuální pošetilost může být úsměvná, avšak úhrn individuálních idiocií v globálním měřítku je již alarmující. Vědci z Leedsu to podrobně dokládají v příloze své studie, která přináší přesná data získaná jakmile zaměřili svou pozornost na tzv. „černé kroniky“ v nejrůznějších novinách, a jež dokládají téměř exponenciální nárůst úmrtí, jejichž příčinou jsou zcela banální nehody, způsobené nedbalostí, přehlédnutím, neobratným zacházením s jednoduchými zařízeními, úrazy způsobené špatným odhadem situace či prostou zabedněností a mezulánstvím. Laik by řekl, že za ně může lidská hloupost, dnešní odborník však ví, že i ona má jasné příčiny. /…/

celý text najdete v čísle