archiv II. > Archiv III. > Komunikace na prvním místě
Barbora Etlíková

Komunikace na prvním místě

Prosincová premiéra Horáckého divadla Jihlava Bůh je žena / mesiáš je jeho dcera se zrodila z rozhodnutí hostujícího dramaturga Jaroslava Čermáka trochu vybočit z dobře zavedeného způsobu komunikace s publikem. Nezvyklé setkání dvojice přizvaných režisérů s místním souborem kladlo na všechny zúčastněné značné nároky na dorozumění. Nebylo třeba aktivně vyzvídat, ze zákulisí samovolně prosakovaly informace o stížnostech diváků, o nespokojenosti vedení divadla i o - jemně řečeno – rozporuplném postoji části souboru vůči režijní dvojici Jan Kačena a Loly Lolyová. Ve mně sice představení vzbudilo dojem, že se oba ke zvyklostem místního prostředí i ke členům souboru staví nanejvýš laskavě, napětí se ale nebylo co divit. Soubor jihlavského divadla působí v oblasti, kde panuje úplně jiný vztah k publiku, než v kruzích, v nichž se oba hostující tvůrci obvykle pohybují. O jejich tvorbě se navíc lidé mimo divadelní komunitu a osobní známé téměř nemají šanci dozvědět. Když jsem si ve foyer povídala s některými místními diváky, často abonenty, spokojeně se shodovali na tom, že se jim ve zdejší budově obvykle dostává „zábavy, z níž se mohou i něco naučit“. Kačenova tvorba je naopak spojená s obezřetnost budící (i když podle mne nanejvýš zjednodušující) nálepkou nepřístupného, až arogantního a okázale neuhlazeného experimentátora, kterého dokážou docenit jen zasvěcení.
/…/

Bůh je žena/ Mesiáš je jeho dcera, režie Loly Loyová a Jan Kačena, horácké divadlo Jihlava, 2017.

celý text najdete v čísle