archiv II. > Archiv III. > Tosca, nečakaná záchrankyňa (sezóna 2017-2018 v Opere Slovenského národného divadla)
Jozef Červenka

Tosca, nečakaná záchrankyňa (sezóna 2017-2018 v Opere Slovenského národného divadla)

Dramaturgický plán Opery SND na sezónu 2017 - 2018, v porovnaní s minulou sezónou, už na prvý pohľad poľavil z ambícií súboru. Pred rokom priniesla Opera dve výrazné inscenácie: novodobú svetovú premiéru Arsildy Antonia Vivaldiho v špičkovej scénickej a hudobnej podobe (réžia David Radok, dirigent Václav Luks), emotívnu historickú drámu vo výsostne súčasnom jazyku - zriedka uvádzanú Židovku Fromentala Halévyho (réžia Peter Konwitschny, dirigent Robert Jindra) a jeden kvalitný pohľad činoherného režiséra na menej frekventovaný Triptych Giacoma Pucciniho (réžia Roman Polák, dirigent Rastislav Štúr). Premiéry boli doplnené poloscénickou, zjednodušenou inscenáciou, koprodukciou s Baletom SND Faustovo prekliatie Hectora Berlioza a projektom sporadicky a skôr formálne fungujúceho operného štúdia, Únosom zo Serailu Wolfganga Amadea Mozarta. Aktuálne končiaca sezóna však, viac než čitateľný výsledok zmysluplnej dramaturgickej úvahy, pôsobí ako exemplárny príklad nekoncepčnosti. Snaží sa budiť dojem vyváženosti medzi dramaturgickými ambíciami, diváckym cielením a širším spoločenským kontextom. Samotná realizácia je však sporná a zrejme ani jeden zo spomínaných troch pilierov nebol naplnený. Dramaturgický plán obsahoval opäť spoločný projekt operného a baletného súboru v podobe krátkej opery Španielska hodinka a baletu Dafnis a Chloé Maurice Ravela. Nasledovala medzinárodná koprodukcia Sadko Nikolaja Rimského Korsakova a opereta Oskara Nedbala Poľská krv. Pôvodne odvážne avizovanú Elektru Richarda Straussa však nahradila Tosca Giacoma Pucciniho s očakávaným veľkým diváckym potenciálom.
/…/

celý text najdete v čísle

Maurice Ravel: Španielska hodinka, réžia Pavol Smolík, hudobné naštudovanie Vinicius Kattah; Maurice Ravel: Dafnis a Chloé, réžia a choreografia Reona Sato, hudobné naštudovanie V.Kattah, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave, 2017
Nikolaj Rimskij-Korsakov:
Sadko, réžia Daniel Kramer, hudobné naštudovanie Rastislav Štúr, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave, 2018
Oskar Nedbal:
Poľská krv, réžia Marián Chudovský, hudobné naštudovanie Marián Vach, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave, 2018
Giacomo Puccini:
Tosca, réžia Martin Bendik, hudobné naštudovanie R.Štúr, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave, 2018