archiv II. > Archiv III. > Tri zásahy (Triptych, Arsilda, Židovka v Opere SND)
Jozef Červenka

Tri zásahy (Triptych, Arsilda, Židovka v Opere SND)

/…/ Prvou premiérou v novom roku sa stal Triptych (Il trittico) Giacoma Pucciniho. Ide o koprodukciu medzi Operou SND a Národným divadlom moravskoslezským v Ostrave. Tvoria ho tri jednoaktové opery: Plášť (Il tabarro), Sestra Angelika (Suor Angelica) a Gianni Schicchi. Činoherný režisér Roman Polák poradie prvých dvoch vymenil. K rozhodnutiu zmeniť zaužívané poradie ho viedla jeho vlastná koncepcia: napriek možnosti inscenovať tri žánrovo odlišné diela sa rozhodol pre zjednocovanie a hľadanie spoločných momentov. Celý večer pochopil ako jeden dramatický oblúk so zaujímavým konceptom zmien konkrétneho na všeobecné a použil tri výrazné spoločné prvky. Sestra Angelika má pomalý a meditatívny rozbeh a vhodné miesto deja v bližšie nedefinovanej ženskej reholi. To Polákovi vyhovovalo možnosťou vo vizuáli zredukovať farby (biela scéna, biele kostýmy) a až postupne ich pridávať.
Režisér spolu so scénografom Pavlom Borákom umiestnili všetky tri opery do viacmenej jednotnej scénografie obrovských bielych stien, ktoré po diagonálach stláčajú celý hrací priestor a pocitovo ho priam posúvajú smerom k divákovi. Efekt stiesnenosti a „uťahovania skrutky“ je takmer podvedomý, no fukčný. Samotný priestor je natoľko abstraktný, že nie je možné definovať, či sa dej odohráva v exteriéri alebo interiéri.
./…/ K inscenácii Arsildy od Antonia Vivaldiho prišla Opera SND ako slepé kura k zrnu. Myšlienka uviesť zaujímavé barokové dielo vznikla už dávnejšie, v Národnom divadle v Prahe, kde predtým s úspechom inscenovali Händelovho Rinalda (2009, réžia David Radok) a Myslivečkovu L’Olimpiade (2013, réžia Ursel Herrmann). Obe naštudoval dirigent Václav Luks, ktorý ako pokračovanie tohto pomyselného cyklu chcel uviesť práve niektorú z Vivaldiho opier. Popularita skladateľa, ktorý je však ako operný autor v našich končinách prakticky neznámy, by mohla byť atraktívnou aj pre publikum. Od tejto iniciatívy nakoniec pražské Národné divadlo upustilo a inscenátori prijali ponuku Opery SND uviesť Vivaldiho Arsildu v Bratislave. Projekt bol realizovaný ako koprodukcia Opery SND s festivalom Dni starej hudby, so spoločnosťou Gesamtkunstwerk a s divadlami Grand Theatre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Lille a Theatre de Caen.
/…/ Treťou z trojlístka premiér je Židovka (La Juive) od Jacquesa Fromentala Halévyho. Vo svojej dobe mimoriadne úspešná, no dnes nebýva častým hosťom operných scén – na jej uvedenie treba mať dobrý dôvod. Bratislava ich mala niekoľko, aj keď nie všetky ostali naplnené, počnúc kvalitným menom režiséra – je ním Peter Konwitschny (inscenácia je koprodukciou Flámskej národnej opery v Gente a Antverpách, Národného divadla v Mannheime a SND). Ďalším dobrým dôvodom je účasť kvalitného dirigenta Roberta Jindru. A napokon dostatok domácich spevákov na obsadenie ťažkých hlavných úloh. Pokiaľ pri režisérovi a dirigentovi dobré dôvody ostali, tak spevácke obsadenie sa napokon pre rôzne problémy zmenilo a najväčšou stratou bol odchod predstaviteľky titulnej úlohy Jolany Fogašovej pre nezhody s režisérom.

celý text najdete v čísle

Giacomo Puccini: Triptych,  hudební nastudování Rastislav Štůr, režie Roman Polák, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave.
Antonio Vivaldi:
Arsilda, hudebbní nastudování Václav Luks, režie David Radok, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave.
Jacques Fromental Halévy:
Židovka, hudební nastudování Robert Jindra, režie Peter Konwitschny, Opera Slovenského národného divadla v Bratislave.