archiv II. > Archiv III. > Jak prohodit hrách stěnou?
Mary Abra

Jak prohodit hrách stěnou?

Osobám veřejně činným a především pak politikům nechybí dobré úmysly, plány ani programy, jakkoli třeba šité na míru voličům. Co však chybí všem, je schopnost veřejnost oslovit a přesvědčit, pohnout a motivovat. Nejen PR agentury, ale i akademičtí odborníci na teorii a praxi komunikace již delší dobu zaměřují svůj zájem tímto směrem, pořádají se různá motivační školení, workshopy a vycházejí též četné speciální práce, které zkoumají, zda indolence je na straně veřejnosti, anebo naopak těch, kdo s ní komunikují. Sem pak můžeme zařadit i knižně vydanou studii dvou odborných asistentů na univerzitě v anglickém Kentu, která nedávno vyšla a jmenuje se Talking to the Wind. Rozhovory, které v přípravné fázi autoři uvedené knihy vedli s nejrůznějšími aktéry ve veřejné sféře, potvrzují to, co tak výstižně popsal Jean Baudrillard v eseji Ve stínu mlčících většin: lidé absorbují kvanta informační energie a bezezbytku je vzápětí neutralizují. Zvnějšku se tak veřejnost jeví jako zcela netečná masa a co se děje uvnitř ní, není možné zjistit, protože to, co z ní vychází, nelze chápat jako zpětnou komunikaci se zdrojem; sdělení kdesi uvnitř mizí, snad i působí, ale model akce a reakce zde nefunguje. Mají-li snad slova nějaký efekt, je vesměs zcela jiný, než očekávatelný či racionální. Můžeme tedy spolu s Baudrillardem skepticky konstatovat, že lidé, kterým jsou určena slova, ve skutečnosti požadují spektákl. /…/

celý text najdete v čísle